Tải bản không âm thanh
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Bản Ko Âm Thanh 350 MB Google 1
3 Bản Ko Âm Thanh 350 MB Google 2
3 Bản Ko Âm Thanh 350 MB Mega.nz

Bản cài đặt Full Âm Thanh
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Bản Full Âm Thanh 690 MB Google 1
2 Bản Full Âm Thanh 690 MB Google 2
3 Bản Full Âm Thanh 690 MB Mega.nz

Tải bản Patch Update - Chép đè vào thư mục MU sau khi cài bản Ko Update
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download

Phần mềm hỗ trợ
TT Mô Tả Dung lượng Host Server Download
1 Hỗ trợ download
( nên dùng )
8Mb Mediafire
2 Link Download TeamViewer8
( nên dùng )
8Mb Mediafire
MuOnlineVN Ex803  Season 6.9. Wing 4 Custom © Bản quyền Client thuộc Webzen.
Phiên bản trò chơi Mu Online Season 6 Pro Evolution. Cập nhật ngày 01/05/2012.
Trò chơi Online (0:00 AM - 23:30 PM) và hoàn toàn miễn phí